Đang tải dữ liệu ...
Tra cứu văn bản và công văn mới
STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 1626/QĐ-TTg 18/09/2015 Quyết định 1626/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2 130/KH-UBND 18/09/2015 Kế hoạch hành động 130/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Thanh Hóa ban hành
3 46/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 Quyết định 46/2015/QĐ-UBND về Quy định tạm thời một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 47/2015/QĐ-UBND 18/09/2015 Quyết định 47/2015/QĐ-UBND Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết 139/2015/NQ-HĐND về mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
5 1627/QĐ-TTg 18/09/2015 Quyết định 1627/QĐ-TTg năm 2015 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà tang lễ Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6 1942/QĐ-UBND 17/09/2015 Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về quy định thu thủy lợi phí, tiền nước (phí sử dụng nguồn nước) trên địa bàn tỉnh An Giang
7 1619/QĐ-TTg 17/09/2015 Quyết định 1619/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án tổ chức phát triển của Liên Hợp Quốc (UNIDO) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8 80/2015/NĐ-CP 17/09/2015 Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 14/2013/NĐ-CP, Nghị định 07/2007/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
9 1941/QĐ-UBND 17/09/2015 Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 69/2007/QĐ-UBND về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu do tỉnh An Giang ban hành
10 1622/QĐ-TTg 17/09/2015 Quyết định 1622/QĐ-TTg năm 2015 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11 1665/QĐ-BTP 17/09/2015 Quyết định 1665/QĐ-BTP năm 2015 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2015
12 157/KH-UBND 17/09/2015 Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2015 về thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
13 421/2015/QĐ-UBND 17/09/2015 Quyết định 421/2015/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang
14 1663/QĐ-BTP 17/09/2015 Quyết định 1663/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 52/2015/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
15 40/2015/QĐ-UBND 16/09/2015 Quyết định 40/2015/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với gốc, rễ các loại lâm sản quy định tại Mục A, Phần I Phụ lục theo Quyết định 51/2012/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành
16 43/2015/QĐ-TTg 16/09/2015 Quyết định 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành
17 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV 16/09/2015 Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ ban hành
18 419/2015/QĐ-UBND 16/09/2015 Quyết định 419/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
19 Khongso 16/09/2015 Dự thảo Pháp lệnh về Quản lý thị trường do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
20 4639/QĐ-UBND 16/09/2015 Quyết định 4639/QĐ-UBND năm 2015 tạm thời áp dụng các quy định của Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND về thực hiện mức thu học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP cho năm học 2015 - 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
21 27/2015/QĐ-UBND 16/09/2015 Quyết định 27/2015/QĐ-UBND về Quy định quản lý kinh phí khuyến công và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công thành phố Hà Nội
22 315/TB-VPCP 16/09/2015 Thông báo 315/TB-VPCP năm 2015 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
23 42/2015/QĐ-TTg 16/09/2015 Quyết định 42/2015/QĐ-TTg về thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
24 24/2015/QĐ-UBND 16/09/2015 Quyết định 24/2015/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tính thuế tài nguyên kèm theo Quyết định 10/2014/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Gia Lai
25 1614/QĐ-TTg 15/09/2015 Quyết định 1614/QĐ-TTg năm 2015 về phê duyệt Đề án tổng thể Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
26 23/2015/QĐ-UBND 15/09/2015 Quyết định 23/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
27 313/TB-VPCP 15/09/2015 Thông báo 313/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông do Văn phòng Chính phủ ban hành
28 151/KH-UBND 15/09/2015 Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2015 về quan trắc môi trường tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020
29 2688/QĐ-TCHQ 15/09/2015 Quyết định 2688/QĐ-TCHQ năm 2015 về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giám sát hải quan trực tuyến trực thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu do Tổng cục Hải quan ban hành
30 1615/QĐ-TTg 15/09/2015 Quyết định 1615/QĐ-TTg năm 2015 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật 2015-2016 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Đăng Nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
   Đăng nhập

Điểm tin văn bản
Tải phần mềm
Hỗ trợ trực tuyến
Trao Đổi Bằng Yahoo   
Gửi tin nhắn qua Yahoo hai_hcl Gửi tin nhắn qua Yahoo hotro_vanluat
Điện thoại hổ trợ
 
 
         Điện Thoại: 05113.747.222
         HotLine: 0906.464.087
Đơn vị thẩm định và cấp phép xuất bản

 NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trụ sở: 18 - Nguyễn Du, TP. Hà Nội
Fax: 04.35772037
E-mail: nxb.tttt@mic.gov.vn
Điện thoại: 04.35772143, 04.35772145
Website: www.nxbthongtintruyenthong.vn Chi nhánh TP. HCM: 8A, D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 08.35127750, 08.35127751
Fax: 08-35127751 E-mail: cnsg.nxbtttt@mic.gov.vn Chi nhánh TP. ĐN: 42 - Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3897467
Fax: 0511.3843359 E-mail: cndn.nxbtttt@ mic.gov.vn 

Liên kết website