Đang tải dữ liệu ...
Tra cứu văn bản và công văn mới
STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 8220/TCHQ-GSQL 01/07/2014 Công văn 8220/TCHQ-GSQL năm 2014 về thuê gia công nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành
2 249/2014/TB-VPCP 01/07/2014 Thông báo 249/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành
3 8815/BTC-TCHQ 01/07/2014 Công văn 8815/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC nhập khẩu xe ô tô, môtô theo chế độ tài sản di chuyển do Bộ Tài chính ban hành
4 1061/2014/QÐ-TTG 01/07/2014 Quyết định 1061/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5 244/2014/QÐ-QLCL 30/06/2014 Quyết định 244/QĐ-QLCL năm 2014 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý chất lượng thủy sản do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành
6 8155/TCHQ-VNACCS 30/06/2014 Công văn 8155/TCHQ-VNACCS năm 2014 về khai báo số container đối với hàng hóa xuất khẩu trên hệ thống VNACCS làm cơ sở xác nhận hàng qua khu vực giám sát do Tổng cục Hải quan ban hành
7 8156/TCHQ-GSQL 30/06/2014 Công văn 8156/TCHQ-GSQL năm 2014 về quản lý Hải quan đối với hàng bưu chính thu gom ngoài lãnh thổ đưa vào Việt Nam thực hiện phân loại, chia chọn chuyển tiếp đi quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành
8 243/2014/QÐ-QLCL 30/06/2014 Quyết định 243/QĐ-QLCL năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng tài chính do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành
9 8695/BTC-TCHQ 30/06/2014 Công văn 8695/BTC-TCHQ năm 2014 hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại tại Bình Dương do Bộ Tài chính ban hành
10 240/2014/QÐ-QLCL 30/06/2014 Quyết định 240/QĐ-QLCL năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý kiểm nghiệm và Nguy cơ an toàn thực phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành
11 8149/TCHQ-GSQL 30/06/2014 Công văn 8149/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện Thông tư 20/2014/TT-BTC về nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
12 754/2014/QÐ-BHXH 30/06/2014 Quyết định 754/QĐ-BHXH năm 2014 sửa đổi Điều 24 Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định 345/QĐ-BHXH do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
13 241/2014/QÐ-QLCL 30/06/2014 Quyết định 241/QĐ-QLCL năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch, Tổng hợp do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành
14 8208/TCHQ-QLRR 30/06/2014 Công văn 8208/TCHQ-QLRR năm 2014 bổ sung mục đích lựa chọn trên hệ thống VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành
15 245/2014/QÐ-QLCL 30/06/2014 Quyết định 245/QĐ-QLCL năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý chất lượng nông lâm sản do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành
16 4830/VPCP-V.III 30/06/2014 Công văn 4830/VPCP-V.III năm 2014 phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 và 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
17 242/2014/QÐ-QLCL 30/06/2014 Quyết định 242/QĐ-QLCL năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thanh tra, Pháp chế do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành
18 246/2014/QÐ-QLCL 30/06/2014 Quyết định 246/QĐ-QLCL năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản ban hành
19 246/2014/TB-VPCP 27/06/2014 Thông báo 246/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành
20 2436/TCT-KK 27/06/2014 Công văn 2436/TCT-KK năm 2014 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện quyền nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
21 4054/BKHÐT-QLÐT 27/06/2014 Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT năm 2014 thực hiện Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
22 8058/TCHQ-KTSTQ 27/06/2014 Công văn 8058/TCHQ-KTSTQ năm 2014 thực hiện Thông tư 86/2013/TT-BTC và Quyết định 3949/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành
23 8053/TCHQ-VNACCS 27/06/2014 Công văn 8053/TCHQ-VNACCS năm 2014 giải đáp vướng mắc hệ thống VNACCS/VCIS do Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS ban hành
24 647/2014/CÐ-BYT 27/06/2014 Công điện 647/CĐ-BYT năm 2014 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong ngành y tế do Bộ Y tế điện
25 8144/TCHQ-TXNK 27/06/2014 Công văn 8144/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc của công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh về miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
26 4791/VPCP-V.III 27/06/2014 Công văn 4791/VPCP-V.III năm 2014 xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
27 7963/TCHQ-TXNK 26/06/2014 Công văn 7963/TCHQ-TXNK năm 2014 về thu lệ phí thu hộ Hiệp hội do Tổng cục Hải quan ban hành
28 7987/TCHQ-TXNK 26/06/2014 Công văn 7987/TCHQ-TXNK năm 2014 nộp tiền vào ngân sách nhà nước qua thanh toán điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
29 7986/TCHQ-TXNK 26/06/2014 Công văn 7986/TCHQ-TXNK năm 2014 hướng dẫn thủ tục miễn thuế nhập khẩu thiết bị, vật tư phục vụ An ninh Quốc phòng do Tổng cục Hải quan ban hành
30 4761/VPCP-KGVX 26/06/2014 Công văn 4761/VPCP-KGVX năm 2014 triển khai Chỉ thị 37-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao do Văn phòng Chính phủ ban hành
Đăng Nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
   Đăng nhập

Điểm tin văn bản
Tải phần mềm
Hỗ trợ trực tuyến
Trao Đổi Bằng Yahoo   
Gửi tin nhắn qua Yahoo hai_hcl Gửi tin nhắn qua Yahoo hotro_vanluat
Điện thoại hổ trợ
 
 
         Điện Thoại: 05113.635.222
         HotLine: 0906.464.087
Đơn vị thẩm định và cấp phép xuất bản

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trụ sở: 18 - Nguyễn Du, TP. Hà Nội
Fax: 04.35772037
E-mail: nxb.tttt@mic.gov.vn
Điện thoại: 04.35772143, 04.35772145
Website: www.nxbthongtintruyenthong.vn Chi nhánh TP. HCM: 8A, D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại: 08.35127750, 08.35127751
Fax: 08-35127751 E-mail: cnsg.nxbtttt@mic.gov.vn Chi nhánh TP. ĐN: 42 - Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Điện thoại: 0511.3897467
Fax: 0511.3843359 E-mail: cndn.nxbtttt@ mic.gov.vn 

Liên kết website